Svensk flyghistorisk förening Skåne

Styrelse

SFF Region Skåne Styrelse

Voorzittershamer.jpg

Ordförande: Rickard Andersson

Sekreterare: Kent Hektor

Kassör: Lennart Samuelsson

Ledamot: Tycho Andersson

Vice ordf.: Sven Stridsberg

Klicka på namnet för att mejla aktuell person.

 

Styrelsen utsågs vid årsmötet 2019-02-21. Rickard Andersson vald till 2020. Sven Stridsberg och Kent Hektor är valda till 2020. Tycho Anderson och Lennart Samuelsson valdes till 2021. Styrelsen konstituerade sig samma dag enligt ovan.

Revisor Folke Persson valdes till 2021. Revisor Bertil Paulsson är vald till 2020.

Valberedning Flemming Plough valdes till 2021. Valberedning Stefan Folin är vald till 2020.

Föreningens hedersordförande är Sven Stridsberg.