Svensk flyghistorisk förening Skåne

Styrelse

SFF Region Skåne Styrelse

Voorzittershamer.jpg

Ordförande: Rickard Andersson

Sekreterare: Kent Hektor

Kassör: Lennart Samuelsson

Ledamot: Tycho Andersson

Vice ordf.: Sven Stridsberg

Klicka på namnet för att mejla aktuell person.

 

Styrelsen valdes vid årsmötet 2018-02-22. Rickard Andersson vald till 2019. Sven Stridsberg och Kent Hektor valda till 2020. Tycho Anderson och Lennart Samuelsson är valda till 2019. Styrelsen konstituerade sig samma dag enligt ovan.

Bertil Paulsson vald som revisor till 2020. Revisor Folke Persson vald till 2019.

Staffan Folin vald  som valberedning till 2020. Valberedning Flemming Plough vald till 2019.

Föreningens hedersordförande är Sven Stridsberg.