Svensk flyghistorisk förening Skåne

LÄNKAR

SFF Region Skåne
Nyttiga länkar

FTF Malmö
(Flygtekniska föreningen)

SFF Skåne har samarbete med FTF Malmö. Då och då anordnar vi gemensamma möten.
http://ftfsweden.se/?p=4129


Stenbäcks flygmuseum

Förutom sedvanlig museiverksamhet, anordnas månatliga trivselkvällar på tisdagar kl 18:00 -- 22:00.
Aktuella datum finns på: http://www.stenbacksflygmuseum.com/


Svensk Flyghistorisk
Förening (SFF)

Fly n´ Ride

              www.flynride.se