Svensk flyghistorisk förening Skåne

Lgc 2018-04-26

Luftförsvarsgruppcentral i Åstorp