Svensk flyghistorisk förening Skåne

Lgc 18-04-26

LGC 2018-04-26

 
Ordförande Rickard och föredragshållare Mats Nordström

Ordförande Rickard och föredragshållare Mats Nordström

MÖtesdetaljer

Mats Nordtröm berättade och visade bilder om den enda luftförsvarsgruppcentral (Lgc) som är bevarad i närapå ursprungligt skick. Se Föreningsnotiser i SFT 2018-5.