Svensk flyghistorisk förening Skåne

Historia

Om SFF och
SFF Region Skåne

SFF färg.jpg

Svensk flyghistorisk förening

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6000 medlemmar över hela landet – allt från allmänt flygintresserade till genuina flyghistoriker.

SFF stadgars ändamålsparagraf:

"Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, som bildades den 8 januari 1961, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet.
Föreningen skall i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. Intresse skall ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel. Svensk flyghistorisk forskning skall stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.
Samverkan bör ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper."

SFF ger årligen ut 6 nummer av medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Den är på 64 sidor och innehåller allt från det första flyget till det allra senaste, civilt och militärt. Dessutom får medlemmarna även en årsbok, Flyghistorisk Revy med ett nytt tema varje år.

SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria och ger årligen betydande ekonomiska bidrag till olika projekt. Vårt eget förnämliga bokarkiv innehåller mer än 4.000 titlar plus en omfattande samling tidningsklipp som är en stor tillgång för forskare, författare och journalister. Till detta kommer SFF:s digitaliserade bildarkiv med f.n. 161.600 bilder – en unik flyghistorisk skatt.

SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 14 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten. Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i.  Dessutom kan medlemmar köpa böcker och andra produkter till förmånspris – SFF:s sortiment av flyglitteratur tillhör de bredaste i landet. Värdefulla rabatter på flygmuseer, hotell, taxi m.m. ökar mervärdet med ett medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening.

 

SFF region skåne

SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 14 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten. Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i.  Dessutom kan medlemmar köpa böcker och andra produkter till förmånspris.

SFF Region Skånes verksamhet består av medlemsträffar med olika programpunkter om flyg och flyghistoria. Alla SFF medlemmar är välkomna till alla regioners möten då det ingår i medlemsavgiften till SFF.

Frekvensen förmedlemsträffarna kan vara olika år från år, men ligger på tre till fem träffar vardera vår- och höstsäsong. Se "program".

På träffarna förekommer föredrag, filmvisning, diskussioner om flyghistoria, byte av böcker, studiersor och möten mellan personer med samma intresse.

Skåne färg.jpg