Svensk flyghistorisk förening Skåne
Skåne.jpg

Hem

SFF Region Skåne

OBS! Ny plats 2019

(se program)

Sveriges största
flyghistoriska organisation

SFF ger årligen ut 6 nummer av medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Den är på 64 sidor och innehåller allt från det första flyget till det allra senaste, civilt och militärt. Dessutom får medlemmarna även en årsbok, Flyghistorisk Revy med ett nytt tema varje år.

SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria och ger årligen betydande ekonomiska bidrag till olika projekt. Vårt eget förnämliga bokarkiv innehåller mer än 4.000 titlar plus en omfattande samling tidningsklipp som är en stor tillgång för forskare, författare och journalister. Till detta kommer SFF:s digitaliserade bildarkiv med fn 161.600 bilder – en unik flyghistorisk skatt.

SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 14 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten. Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i.  Dessutom kan medlemmar köpa böcker och andra produkter till förmånspris – SFF:s sortiment av flyglitteratur tillhör de bredaste i landet. Värdefulla rabatter på flygmuseer, hotell, taxi m.m. ökar mervärdet med ett medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening.

 

 

Kontakta oss direkt!

Hör av dig till oss!

Namn *
Namn

Program

Möten och föreläsningar äger rum på
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.